Adresas: 
Filaretų g. 19, Vilnius
Tel.: 5-215 4902


Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos

Lopšelis – darželis „Užupiukas“ - valstybinė dieninio tipo įstaiga, kurios ugdymo kalba - lietuvių. „Užupiukas“ savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu ir kitais ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis valstybinėmis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programomis bei lopšelio-darželio „Užupiukas“ ugdymo programa. Auklėtojoms talkina meninio ugdymo pedagogas, teikiamos logopedo paslaugos vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimus.

 

Papildomai darželyje veikia keramikos, muzikos ir anglų kalbos būreliai. Su tėvelių pagalba organizuojamos pažintinės ekskursijos, išvykos į teatrą, gamtą. Darželyje veikia 11 grupių: 2 lopšelio, 7 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Tai „Lapiukų“, „Drugelių“, „Nykštukų“, „Vyturėlių“, „Boružiukų“, „Pelėdžiukų“, „Spinduliukų“, „Varpelių“, „Ežiukų“, „Kačiukų“, „Žvirbliukų“ grupės.